Tinned Tomatoes

Cirio Tomato Puree 140g

SKU : TI-69
£1.09  
140g
Qty  
Add to Favourites
Payment Icons

Cirio Tomato Puree. Tinned Tomato Puree is fresh, has a great tast. Cirio Tomato Paste is ready to use