Flours

Fudco Farari Flour 800g

SKU : FL-35
£5.19  
800g
Qty  
Add to Favourites
Payment Icons

Fudco Farari Flour. Farari Flour is a mixture of different types of fasting flours. Farari Flour mixture includes Singoda (Ground Chestnut) Flour, Sabudana (Sago)Flour, Samo (Moriyo) Flour and Rajagro (Amaranthus) Flour.